XKG-142 Menghukum setiausaha kerana terlepas kontrak

 Memuatkan 

Menghukum setiausaha kerana terlepas kontrak syarikat

XKG-142 Menghukum setiausaha kerana terlepas kontrak